Доставка и транспорт на инертни материали
089 570 7277
гр. Пазарджик ул. Цар Освободител № 95

Естествените инертни материали се срещат в природата и могат да се използват в строителния сектор  без промишлена преработка.  Те представляват най-общо материали от гранули или частици, които поради това, че са физически и химически инертни, са подходящи за употреба, самостоятелно или в добавка с цимент, вар или битумен материал в строителството, като например бетон, обикновен чакъл, асфалт или дренажни слоеве , или за употреба като материал за пълнеж .

Предлагаме ви  избор на инертни материали и трошенокаменни фракции от пясък, чакъл и натрошени скали с  разнообразие на технически характеристики според изискванията на вашия обект. Фракцията, която предлагаме е сертифицирана и отговаряща на всички изисквания за пътно-строителни и други обекти. 

 

  • Промит речен пясък с фракция 0-4 мм
  • Промит речен чакъл с фракция 4-8, 4-31,5 мм
  • Трошен варовик с фракции: 0/40 мм; 0/63мм; 12/16 мм; 4/22 мм; 5/10 мм; 10/60 мм, 63/200 мм 


IMG 20201104 142505
IMG 20201104 142521
IMG 20201104 142601
IMG 20201104 142647

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.